תקשורים ומאמרים

החירות והחופש
בשפתכם, בני האדם, נושאים המושגים של החירות והחופש משמעות דומה. על-פי ראייתנו שונים הם זה מזה שוני מהותי, ואת זאת נפרוש אנחנו בפניכם. החירות מתקיימת בכל מבנה בחומר בו מתקיים ניצוץ נשמת האלוהות. העץ מכיל ניצוץ נשמת האלוהות ובכך חי הוא בחירות, ודין העץ כדין כל הצמחים וכל בעלי החיים שבמים, באוויר ובאדמה.
קרא עוד
על האמונה
כשמדובר על אמונה, מדובר על יכולתו של אדם להאמין למתקיים בקרבו, ומתוך כך מרגיש הוא מבורך, בעל משמעות, בעל ערך, ובעל שייכות. אומר הדבר כי מאמין בן האדם לרגשותיו, לידיעותיו ולמחשבותיו, וכשמאמין הוא לעצמו, יכול הוא אף להאמין בעצמו. מדובר על אמונה שהיא רגשית ופנימית, ולפיכך גמישה ומשתנה. כשמדובר על "אמונה" בתיאוריה, בדת כלשהי, מדובר בתפישה שכלית שאינה נתונה לחקירה, ולפיכך נוטה להיות מקובעת ונוקשה.
קרא עוד
על רצון ריצוי וויתור ופשרה
הרצון מתפתח מתשוקה. התשוקה היא ביטוי של כוח החיים, הכוח הראשוני של התגלמות נשמתנו בחומר. זהו תדר שמתקיים בצ'קרה הראשונה, והביטוי שלו כתשוקה נובט בצ'קרה השנייה. הרצון מתהווה בצ'קרה השלישית מתוך המפגש של התשוקה עם השכל. מכאן שהרצון הוא משמעות תבונית שמגלה לנו כיצד נשמתנו מבקשת לממש את עצמה. ניתן לומר שהרצון הוא הנווט של חיינו.
קרא עוד
על הכעס
הכעס הוא בן לוויה צמוד ונוכח בחיינו, מי יותר מי פחות. יחד עם זאת, התורות הרוחניות, הדתות וחלק לא מבוטל מהתרבויות בעולם מגנות ואף ממדרות אותו בבחינת טאבו. אני מסכימה שלא נעים לכעוס ולא נעים כשכועסים עלינו. עוד פחות נעים לאגור ולאצור כעס. אך מכיוון שהכעס הוא בטבע האנושי, נסתכל לרגע על הטבע בכלל.
קרא עוד
תודעה ניגודית (דואלית) ותודעת האחד
אור וחושך, שמים וארץ, שחור ולבן, שמן ורזה, נקי ומלוכלך, אמת ושקר, יופי וכיעור, אהבה ואדישות, טוב ורע – האם הטבע מתקיים כמערך של ניגודים או שיתופי פעולה? מה הקשר בין תודעה דואלית לשיפוטיות, תחרות, חסך וכישלון? איזו מן ניגודיות מתקיימת בצ'קרות, הכוח של הרע והכוח של הטוב, התודעה הדואלית ויכולת הבחירה, כיצד לחבור לתודעת האחד, כיצד לחוש את עצמנו כביטוי של האלוהות.
קרא עוד
הצ'קרות
הצ'קרות הן צמתים אנרגטיים. הן קיימות בצורת דיסקות המסתובבות משמאל לימין, כלומר, עם כיוון השעון. הצ'קרות אינן מבנים אנטומיים המקיימים פעילות פיזיולוגית, אך הן בזיקה למבנה גוף-חומר. הצ'קרות והקונדליני הם החיבור שלנו לקוסמוס. באמצעותם מתקיימת בנו האלוהות. הם מעין טרנספורמטורים הממירים תדרים אלוהיים-נשמתיים לתדרים של קשרי אטומים האופייניים לממד החומרי של כדור ארת על כל המתקיים בו - דומם, צומח וחי. תמורה מתייחסת לשבע הצ'קרות העיקריות בהיותן רלבנטיות לאימון הרגש והשכל באמצעות הגוף.
קרא עוד
אגו ואלטר-אגו
בני האדם, מעצם כך כי מתקיימת בהם מודעות אודות היותם, מתקיים בקרבם מבנה קוגניטיבי-נפשי-רגשי האומר "אני". זהו האגו. עליכם בני האדם להבין כי ללא האגו אינכם יכולים להתקיים.
קרא עוד